Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Vierkante centimeter [cm²]

=   1,0×10-6 Are [a]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Vierkante centimeter in Are omgerekend kan worden.


Vierkante centimeter / cm²   ->   Are / a