Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Vierkante decimeter [dm²]

=   1,0×1026 Barn [b]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Vierkante decimeter in Barn omgerekend kan worden.


Vierkante decimeter / dm²   ->   Barn / b