Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Vierkante kilometer [km²]

=   1,0×1031 Kilobarn [kb]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Vierkante kilometer in Kilobarn omgerekend kan worden.


Vierkante kilometer / km²   ->   Kilobarn / kb