Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Vierkante kilometer [km²]

=   1 550 003 100,006 2 Square inch [in²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Vierkante kilometer in Square inch omgerekend kan worden.


Vierkante kilometer / km²   ->   Square inch / in²