Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Vierkante meter [m²]

=   10,763 867 361 1 Square foot (US) [sqft]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Vierkante meter in Square foot (US) omgerekend kan worden.


Vierkante meter / m²   ->   Square foot (US) / sqft