Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Weber in Nanoweber omgerekend kan worden: 1 Weber [Wb] = 1 000 000 000 Nanoweber [nWb]


Weber in Nanoweber omrekenen