Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


6,048 ×1023 Attoseconde [as]
6,048 ×1020 Femtoseconde [fs]
6,048 ×1017 Picoseconde [ps]
6,048 ×1014 Nanoseconde [ns]
604 800 000 000 Microseconde [µs]
604 800 000 Milliseconde [ms]
604 800 Seconde [s]
10 080 Minuut [min]
168 Uur [std]
7 Dag
1 Week
0,229 988 211 6 Maand
0,019 165 349 Jaar
1,121 857 297 080 7×1049 Plancktijd
2,500 326 334 341 4×1022 Atomic time unit
6,048 ×1018 Svedberg [S]
60 480 000 000 000 Shake

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Week omgerekend kan worden.


Week