Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere cd/inch² in cd/cm² omgerekend kan worden: 1 cd/inch² = 0,155 000 31 cd/cm²


cd/inch² in cd/cm² omrekenen