Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 cd/m²

=   0,000 645 16 cd/inch²

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere cd/m² in cd/inch² omgerekend kan worden.


cd/m²   ->   cd/inch²