Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 cm/s²

=   1,968 503 937 Foot per minute per second [fpm/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere cm/s² in Foot per minute per second omgerekend kan worden.


cm/s²   ->   Foot per minute per second / fpm/s