Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere cm/s² in Foot per minute per second omgerekend kan worden: 1 cm/s² = 1,968 503 937 007 9 Foot per minute per second [fpm/s]


cm/s² in Foot per minute per second omrekenen