cm/s² -> Inch per second squared

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere cm/s² in Inch per second squared omgerekend kan worden: 1 cm/s² = 0,393 700 787 401 57 Inch per second squared [ips²]cm/s² in Inch per second squared omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Versnelling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'cm/s²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Inch per second squared [ips²]'.

cm/s² -> Inch per second squared