Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere cm/s² in Inch per second squared omgerekend kan worden: 1 cm/s² = 0,393 700 787 401 57 Inch per second squared [ips²]


cm/s² in Inch per second squared omrekenen