erg/cm² -> mN/m

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere erg/cm² in mN/m omgerekend kan worden: 1 erg/cm² = 1 mN/merg/cm² in mN/m omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oppervlaktespanning'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'erg/cm²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'mN/m'.

erg/cm² -> mN/m