Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere erg/cm² in mN/m omgerekend kan worden: 1 erg/cm² = 1 mN/m


erg/cm² in mN/m omrekenen