Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere g/(cm·s) in kg/(m·s) omgerekend kan worden: 1 g/(cm·s) = 0,1 kg/(m·s)


g/(cm·s) in kg/(m·s) omrekenen