kN/cm² -> N/dm²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kN/cm² in N/dm² omgerekend kan worden: 1 kN/cm² = 100 000 N/dm²kN/cm² in N/dm² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'kN/cm²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'N/dm²'.

kN/cm² -> N/dm²