Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kg/(m·s) in Centipoise omgerekend kan worden: 1 kg/(m·s) = 1 000 Centipoise [cP]


kg/(m·s) in Centipoise omrekenen