Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kg/(m·s) in Poise omgerekend kan worden: 1 kg/(m·s) = 10 Poise [P]


kg/(m·s) in Poise omrekenen