kg/(m·s) -> Poise

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kg/(m·s) in Poise omgerekend kan worden: 1 kg/(m·s) = 10 Poise [P]kg/(m·s) in Poise omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dynamische viscositeit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'kg/(m·s)'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Poise [P]'.

kg/(m·s) -> Poise