Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 m/s²

=   39,370 078 740 2 Inch per second squared [ips²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere m/s² in Inch per second squared omgerekend kan worden.


m/s²   ->   Inch per second squared / ips²