m³ Diesel -> Kilogram olie-equivalent

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere m³ Diesel in Kilogram olie-equivalent omgerekend kan worden: 1 m³ Diesel = 980 Kilogram olie-equivalent [kgoe]m³ Diesel in Kilogram olie-equivalent omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oolie-equivalent'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'm³ Diesel'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilogram olie-equivalent [kgoe]'.

m³ Diesel -> Kilogram olie-equivalent