Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1 mN/m
0,001 N/m
0,001 kg/s²
1 mJ/m²
0,001 J/m²
1 dyn/cm
1 erg/cm²

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.