Milliliter -> Kopje

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Milliliter in Kopje omgerekend kan worden: 1 Milliliter = 0,004 KopjeMilliliter in Kopje omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Keuken / Recepten'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Milliliter'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kopje'.