Boiler horsepower -> Kilowatt

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie




Rekenmachine waarmee onder andere Boiler horsepower in Kilowatt omgerekend kan worden: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 9,812 5 Kilowatt [kW]



Boiler horsepower in Kilowatt omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Boiler horsepower [hp(S)]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilowatt [kW]'.