Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Boiler horsepower in Kilowatt omgerekend kan worden: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 9,812 5 Kilowatt [kW]


Boiler horsepower in Kilowatt omrekenen