Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Boiler horsepower in kcal/h omgerekend kan worden: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 8 437,231 298 366 3 kcal/h


Boiler horsepower in kcal/h omrekenen