Boiler horsepower -> kcal/s

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Boiler horsepower in kcal/s omgerekend kan worden: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 2,343 675 360 657 3 kcal/sBoiler horsepower in kcal/s omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Boiler horsepower [hp(S)]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'kcal/s'.

Boiler horsepower -> kcal/s