C/kg -> nC/kg

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere C/kg in nC/kg omgerekend kan worden: 1 C/kg = 1 000 000 000 nC/kgC/kg in nC/kg omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Blootstelling aan ioniserende straling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'C/kg'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'nC/kg'.