Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Calorie in Kilowatt seconde omgerekend kan worden: 1 Calorie [cal] = 0,004 186 8 Kilowatt seconde [kWs]


Calorie in Kilowatt seconde omrekenen