Feet per minute to Kilometer per uur

   

  Getallen in wetenschappelijke notatie


Directe link naar deze rekenmachine:
https://www.eenheden-omrekenen.info/Feet+per+minute+in+Kilometer+per+uur+omrekenen.phpHoeveel Kilometer per uur is 1 Feet per minute?

1 Feet per minute [fpm] = 0,018 288 Kilometer per uur [km/h] - Rekenmachine waarmee onder andere Feet per minute naar Kilometer per uur omgerekend kan worden.Feet per minute naar Kilometer per uur omrekenen --- converteren (fpm naar km/h):

  1. Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Snelheid'.
  2. Voer vervolgens de waarde in die u wilt omrekenen --- converteren. De basisbewerkingen in het rekenen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*, x), delen (/, :, ÷), exponent (^), haakjes en π (pi) zijn op dit punt allemaal toegestaan.
  3. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Feet per minute [fpm]'.
  4. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Kilometer per uur [km/h]'.
  5. Dan, als het resultaat verschijnt, is er nog steeds de mogelijkheid om het af te ronden tot op een bepaald aantal decimalen, wanneer dit zinvol is om dat te doen.


Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '195 Feet per minute'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruiktbijvoorbeeld 'Feet per minute' of 'fpm'. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te omrekenen --- converteren meeteenheid, in dit geval 'Snelheid'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Als alternatief kan de om te rekenen waarde als volgt worden ingevoerd: '8 fpm naar km/h' of '84 fpm to km/h' of '87 Feet per minute -> Kilometer per uur' of '95 fpm = km/h' of '68 Feet per minute naar km/h' of '98 fpm naar Kilometer per uur' of '92 Feet per minute to Kilometer per uur'. Voor dit alternatief berekent de rekenmachine ook onmiddellijk in welke eenheid de oorspronkelijke waarde specifiek moet worden omgezet. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(66 * 2) fpm'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '195 Feet per minute + 585 Kilometer per uur' of '45mm x 5cm x 36dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 3,488 593 795 414 3×1030. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 30, en het eigenlijke getal, hier 3,488 593 795 414 3. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 3,488 593 795 414 3E+30. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 3 488 593 795 414 300 000 000 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.