Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Foot-pound force per second in Kilowatt omgerekend kan worden: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 0,001 355 817 948 331 4 Kilowatt [kW]Foot-pound force per second in Kilowatt omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Foot-pound force per second [ft-lb/s]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilowatt [kW]'.

Foot-pound force per second in Kilowatt omrekenen (Vermogen)