Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1015 Microwatt [µW]
1 000 000 000 000 Milliwatt [mW]
1 000 000 000 Watt [W]
1 000 000 Kilowatt [kW]
1 000 Megawatt [MW]
1 Gigawatt [GW]
0,001 Terawatt [TW]
1 000 000 000 Joule per seconde [J/s]
1,0×1016 erg per seconde [erg/s]
1 359 621,617 303 9 Paardenkracht [PK]
1 359 621,617 303 9 Metric horsepower
101 910,828 025 48 Boiler horsepower [hp(S)]
1 341 022,089 595 Brake horsepower [bhp]
101 971 621,297 79 Kilogram-force meter [kgf·m]
737 562 149,277 265 4 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
44 253 728 956,636 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
2 655 223 737 398,2 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
238 845 896,627 5 cal/s
14 330 753 797,65 cal/min
859 845 227 858,985 4 cal/h
238 845,896 627 5 kcal/s
14 330 753,797 65 kcal/min
859 845 227,858 985 3 kcal/h
947 817,120 313 32 BTU/s
56 869 027,218 799 BTU/min
3 412 141 633,127 9 BTU/h
7 500 615 050 434,1 Lusec
1 019 716,212 977 9 Poncelet [p]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gigawatt omgerekend kan worden.


Gigawatt / GW