Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gill imperial [gi]

=   1,420 653 125 ×1023 Kubieke nanometer [nm³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gill imperial in Kubieke nanometer omgerekend kan worden.


Gill imperial / gi   ->   Kubieke nanometer / nm³