Graad Delisle omrekenen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Graad Delisle omgerekend kan worden.Graad Delisle omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Temperatuur'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Graad Delisle [°De]'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.