Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram per uur [g/h]

=   1,666 666 666 666 7×10-5 Kilogram per minuut [kg/min]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram per uur in Kilogram per minuut omgerekend kan worden.


Gram per uur / g/h   ->   Kilogram per minuut / kg/min