Gray per uur to Nanosievert per uur

   

  Getallen in wetenschappelijke notatie


Directe link naar deze rekenmachine:
https://www.eenheden-omrekenen.info/Gray+per+uur+in+Nanosievert+per+uur+omrekenen.phpGy/h naar nSv/h (Gray per uur naar Nanosievert per uur) omrekenen --- converteren:

  1. Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'.
  2. Voer vervolgens de waarde in die u wilt omrekenen --- converteren. De basisbewerkingen in het rekenen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*, x), delen (/, :, ÷), exponent (^), vierkantswortel (√), haakjes en π (pi) zijn op dit punt allemaal toegestaan.
  3. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Gray per uur [Gy/h]'.
  4. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Nanosievert per uur [nSv/h]'.
  5. Dan, als het resultaat verschijnt, is er nog steeds de mogelijkheid om het af te ronden tot op een bepaald aantal decimalen, wanneer dit zinvol is om dat te doen.


Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '765 Gray per uur'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruiktbijvoorbeeld 'Gray per uur' of 'Gy/h'. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te omrekenen --- converteren meeteenheid, in dit geval 'Stralingsdosis'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Als alternatief kan de om te rekenen waarde als volgt worden ingevoerd: '81 Gy/h naar nSv/h' of '83 Gy/h to nSv/h' of '22 Gray per uur -> Nanosievert per uur' of '62 Gy/h = nSv/h' of '3 Gray per uur naar nSv/h' of '43 Gy/h naar Nanosievert per uur' of '24 Gray per uur to Nanosievert per uur'. Voor dit alternatief berekent de rekenmachine ook onmiddellijk in welke eenheid de oorspronkelijke waarde specifiek moet worden omgezet. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(26 * 66) Gy/h'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '45 Gray per uur + 85 Nanosievert per uur' of '7mm x 47cm x 87dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 4,282 222 183 254 ×1021. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 21, en het eigenlijke getal, hier 4,282 222 183 254. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 4,282 222 183 254 E+21. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 4 282 222 183 254 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.