Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


3 506 400 Natuurlijke straling
438 300 Jaarlijkse limiet (ICRP)
277 777,777 777 78 Nanosievert per seconde [nSv/s]
1 000 000 000 Nanosievert per uur [nSv/h]
8 766 000 000 000 Nanosievert per jaar [nSv/y]
277,777 777 777 8 Microsievert per seconde [µSv/s]
1 000 000 Microsievert per uur [µSv/h]
8 766 000 000 Microsievert per jaar [µSv/y]
0,277 777 777 8 Millisievert per seconde [mSv/s]
1 000 Millisievert per uur [mSv/h]
8 766 000 Millisievert per jaar [mSv/y]
0,000 277 777 8 Sievert per seconde [Sv/s]
1 Sievert per uur [Sv/h]
8 766 Sievert per jaar [Sv/y]
0,027 777 777 8 Rem per seconde [rem/s]
100 Rem per uur [rem/h]
876 600 Rem per jaar [rem/y]
0,000 277 777 8 Gray per seconde [Gy/s]
1 Gray per uur [Gy/h]
8 766 Gray per jaar [Gy/y]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gray per uur omgerekend kan worden.


Gray per uur / Gy/h