Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1022 Vierkante nanometer [nm²]
1,0×1016 Vierkante micrometer [µm²]
10 000 000 000 Vierkante millimeter [mm²]
100 000 000 Vierkante centimeter [cm²]
1 000 000 Vierkante decimeter [dm²]
10 000 Vierkante meter [m²]
0,01 Vierkante kilometer [km²]
15 500 031,000 062 Square inch [in²]
107 639,104 167 1 Square foot [ft²]
107 638,673 611 11 Square foot (US) [sqft]
11 959,900 463 011 Square yard [yd²]
0,003 861 021 6 Square mile [mi²]
0,003 861 006 1 Square mile (US) [sqmi]
100 Are [a]
6,25 Rai
1 Hectare [ha]
4 Metrieke morgen
1,167 498 704 1 Zuid-Afrikaanse Morgen
9,884 215 258 7 Rood
2,471 053 814 7 Acre (international)
2,471 043 692 3 Acre (US) [ac]
19 735 251,599 789 Circular inch [circin]
19 735 251 599 789 Circular mil
19 735 251 599 789 Circular thou
15 500 031 000 062 Square mil (US)
15 500 031 000 062 Square thou (UK)
1,0×1050 Attobarn [ab]
1,0×1047 Femtobarn [fb]
1,0×1044 Picobarn [pb]
1,0×1041 Nanobarn [nb]
1,0×1038 Microbarn [µb]
1,0×1035 Millibarn [mb]
1,0×1032 Barn [b]
1,0×1029 Kilobarn [kb]
1,0×1026 Megabarn [Mb]
1,0×1056 Shed
1,0×1038 Outhouse
1,0×1035 Skilodge
4 933 399,111 988 2 Two Inch Equivalent [TIE]
10 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.