Joule -> Kilowatt seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Joule in Kilowatt seconde omgerekend kan worden: 1 Joule [J] = 0,001 Kilowatt seconde [kWs]Joule in Kilowatt seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Joule [J]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilowatt seconde [kWs]'.