Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilogram [kg]

=   0,078 736 522 2 Quarter (imperial)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.