Kilowatt seconde -> Terawattuur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilowatt seconde in Terawattuur omgerekend kan worden: 1 Kilowatt seconde [kWs] = 0,000 000 000 000 277 777 777 777 78 Terawattuur [TWh]Kilowatt seconde in Terawattuur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilowatt seconde [kWs]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Terawattuur [TWh]'.