Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Megafarad [MF]

=   8,987 956 138 774 ×1017 Statfarad [statF]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Megafarad in Statfarad omgerekend kan worden.


Megafarad / MF   ->   Statfarad / statF