Meter van de waterkolom -> kN/mm²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Meter van de waterkolom in kN/mm² omgerekend kan worden: 1 Meter van de waterkolom [mH2O] = 0,000 009 806 38 kN/mm²Meter van de waterkolom in kN/mm² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Meter van de waterkolom [mH2O]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'kN/mm²'.