Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1015 Micropascal [µPa]
1 000 000 000 000 Millipascal [mPa]
1 000 000 000 Pascal [Pa]
10 000 000 Hectopascal [hPa]
1 000 000 Kilopascal [kPa]
1 000 Megapascal [MPa]
1 Gigapascal [GPa]
1 000 000 000 N/m²
1 000 000 kN/m²
1 000 MN/m²
10 000 000 N/dm²
10 000 kN/dm²
100 000 N/cm²
100 kN/cm²
1 000 N/mm²
1 kN/mm²
10 000 000 Millibar [mBar]
10 000 Bar
7 500 615,050 434 1 Torr
7 500 615 050,434 1 Micrometer kwik [µmHg]
7 500 615,050 434 1 Millimeter kwik [mmHg]
750 061,505 043 41 Centimeter kwik [cmHg]
24 608,321 648 482 Foot of mercury [ftHg]
295 299,801 647 12 Inch of mercury [inHg]
10 197,162 129 779 Technische atmosfeer [at]
9 869,232 667 160 1 Fysieke atmosfeer [atm]
20 885 433,788 371 Pound per square foot [psf]
145 037,743 897 28 Pound per square inch [psi]
145,037 743 897 3 Kilopound per square inch [ksi]
671 968 949,658 77 Poundal per square foot
10 442,717 112 286 Short ton per square foot
101,971 621 297 8 Kilogram-force per vierkante millimeter [kgf/mm²]
10 197,162 129 779 Kilogram-force per vierkante centimeter [kgf/cm²]
1 019 716,212 977 9 Kilogram-force per vierkante decimeter [kgf/dm²]
101 971 621,297 79 Kilogram-force per vierkante meter [kgf/m²]
101 974 428,892 21 Millimeter van de waterkolom [mmH2O]
10 197 442,889 221 Centimeter van de waterkolom [cmH2O]
1 019 744,288 922 1 Decimeter van de waterkolom [dmH2O]
101 974,428 892 21 Meter van de waterkolom [mH2O]
334 562,292 153 18 Foot of water column [ftH2O]
4 014 742,133 112 8 Inch of water column [inH2O]
10 000 000 000 Barye [Ba]
1 000 000 Pièze [pz]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere kN/mm² omgerekend kan worden.


kN/mm²