kN/mm² -> Pièze

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kN/mm² in Pièze omgerekend kan worden: 1 kN/mm² = 1 000 000 Pièze [pz]kN/mm² in Pièze omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'kN/mm²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Pièze [pz]'.