Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Metric horsepower in erg per seconde omgerekend kan worden: 1 Metric horsepower = 7 354 987 500 erg per seconde [erg/s]Metric horsepower in erg per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Metric horsepower'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'erg per seconde [erg/s]'.

Metric horsepower in erg per seconde omrekenen