Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microgram per liter [µg/l]

=   0,1 Microgram per deciliter [µg/dl]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microgram per liter in Microgram per deciliter omgerekend kan worden.


Microgram per liter / µg/l   ->   Microgram per deciliter / µg/dl