Microsievert per uur -> Gray per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Microsievert per uur in Gray per uur omgerekend kan worden: 1 Microsievert per uur [µSv/h] = 0,000 001 Gray per uur [Gy/h]Microsievert per uur in Gray per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Microsievert per uur [µSv/h]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gray per uur [Gy/h]'.