Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


26 822 400 µm/s²
26 822,4 mm/s²
2 682,24 cm/s²
26,822 4 m/s²
2 682 240 Milligal [mGal]
2 682,24 Gal
316 799,987 527 56 Foot per hour per second [fph/s]
5 280 Foot per minute per second [fpm/s]
88 Foot per second squared [fps²]
63 360,004 988 977 Inch per minute per second [ipm/s]
1 056 Inch per second squared [ips²]
60 Mile per hour per second [mph/s]
1 Mile per minute per second [mpm/s]
0,016 666 666 7 Mile per second squared [mps²]
52,138 579 018 5 Knot per second [kn/s]
2,735 123 615 1 Gravitatieversnelling

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.