Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Milli in Micro omgerekend kan worden: 1 Milli = 1 000 MicroMilli in Micro omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'SI-voorvoegsels'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Milli'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Micro'.

Milli in Micro omrekenen