Millisievert per jaar -> Gray per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per jaar in Gray per seconde omgerekend kan worden: 1 Millisievert per jaar [mSv/y] = 0,000 000 000 031 688 087 814 029 Gray per seconde [Gy/s]Millisievert per jaar in Gray per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Millisievert per jaar [mSv/y]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gray per seconde [Gy/s]'.