Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Millisievert per jaar [mSv/y]

=   3,168 808 781 402 9×10-11 Gray per seconde [Gy/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Millisievert per jaar in Gray per seconde omgerekend kan worden.


Millisievert per jaar / mSv/y   ->   Gray per seconde / Gy/s