Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Nanobarn [nb]

=   1,195 990 046 301 1×10-37 Square yard [yd²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Nanobarn in Square yard omgerekend kan worden.


Nanobarn / nb   ->   Square yard / yd²