Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×10-19 Vierkante nanometer [nm²]
1,0×10-25 Vierkante micrometer [µm²]
1,0×10-31 Vierkante millimeter [mm²]
1,0×10-33 Vierkante centimeter [cm²]
1,0×10-35 Vierkante decimeter [dm²]
1,0×10-37 Vierkante meter [m²]
1,0×10-43 Vierkante kilometer [km²]
1,550 003 100 006 2×10-34 Square inch [in²]
1,076 391 041 671 ×10-36 Square foot [ft²]
1,076 386 736 111 1×10-36 Square foot (US) [sqft]
1,195 990 046 301 1×10-37 Square yard [yd²]
3,861 021 585 424 5×10-44 Square mile [mi²]
3,861 006 141 829 9×10-44 Square mile (US) [sqmi]
1,0×10-39 Are [a]
6,25×10-41 Rai
1,0×10-41 Hectare [ha]
4,0×10-41 Metrieke morgen
1,167 498 704 076 4×10-41 Zuid-Afrikaanse Morgen
9,884 215 258 686 6×10-41 Rood
2,471 053 814 671 7×10-41 Acre (international)
2,471 043 692 253 3×10-41 Acre (US) [ac]
1,973 525 159 978 9×10-34 Circular inch [circin]
1,973 525 159 978 9×10-28 Circular mil
1,973 525 159 978 9×10-28 Circular thou
1,550 003 100 006 2×10-28 Square mil (US)
1,550 003 100 006 2×10-28 Square thou (UK)
1 000 000 000 Attobarn [ab]
1 000 000 Femtobarn [fb]
1 000 Picobarn [pb]
1 Nanobarn [nb]
0,001 Microbarn [µb]
1,0×10-6 Millibarn [mb]
1,0×10-9 Barn [b]
1,0×10-12 Kilobarn [kb]
1,0×10-15 Megabarn [Mb]
1,0×1015 Shed
0,001 Outhouse
1,0×10-6 Skilodge
4,933 399 111 988 2×10-35 Two Inch Equivalent [TIE]
1,0×10-40 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Nanobarn omgerekend kan worden.


Nanobarn / nb