Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Nanogram per milliliter [ng/ml]

=   0,1 Microgram per deciliter [µg/dl]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Nanogram per milliliter in Microgram per deciliter omgerekend kan worden.


Nanogram per milliliter / ng/ml   ->   Microgram per deciliter / µg/dl