Nanogram per milliliter -> Microgram per deciliter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Nanogram per milliliter in Microgram per deciliter omgerekend kan worden: 1 Nanogram per milliliter [ng/ml] = 0,1 Microgram per deciliter [µg/dl]Nanogram per milliliter in Microgram per deciliter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Nanogram per milliliter [ng/ml]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Microgram per deciliter [µg/dl]'.